Köksfläkt

Det går att installera en kolfilterfläkt i köket men ingen annan fläkttyp. Fläkten får inte kopplas in på husets ventilation. Orsaken är att luftcirkulationen rubbas och grannarna får in matos i sina lägenheter.

Ventilationsutsug får inte byggas för eller ändras på något annat sätt.

Det gör regelbundna OVK-kontroller på ventilationen.