Trapphus

Det är inte tillåtet att ha entrématta utanför dörren till lägenheten p.g.a. brandrisken. Givetvis får inget annat stå i trapporna som blockerar framkomligheten.